• celostne grafične podobe
  • logotipi
  • poslovne tiskovine
  • promocijske tiskovine
  • priložnostne tiskovine
  • publikacije
  • digitalna fotografija
  • oblikovanje in postavitev spletnih strani
  • oblikovanje animiranih oglasnih pasic
  • vzdrževanje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Najnovejše iz naše galaksije

Celostna grafična podoba za Cankarjevo kavo

Za Zavod Ivana Cankarja smo oblikovali celostno podobo za znamko Cankarjeva kava. Oblikovali smo tudi zloženko.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Oblikovanje produktnih listov za več izdelkov.

Za podjetje Elma TT smo oblikovali produktne liste.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Celostna grafična podoba in spletna stran za Asteko - Center osebne varovalne opreme

Za podjetje Asteko - Center osebne varovalne opreme smo izdelali celostno grafično podobo in spletno stran. Oblikovali smo tudi vse promocijske tiskovine (letake, kataloge, brošure).

www.centerovo.si
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Celostna grafična podoba in spletna stran za Zavetišče Planina nad Vrhniko

Izdelali smo grafično podobo in spletno stran za Zavetišče Planina nad Vrhniko.

www.planina-vrhnika.si
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Celostna grafična podoba in spletna stran za Stolarno Žnidaršič

Izdelali smo grafično podobo in spletno stran za Stolarno Žnidaršič.

www.stolarna.si
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Blažič Katalogi

Oblikovali smo novo linijo katalogov za podjetje Blažič, robni trakovi, d.o.o. za katero smo dobili posebno pohvalo s strani podjetja in marketinške agencije, ki je ocenjevala produkt.

ISSUU listajoči katalogi
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Medico Veritas

Oblikovali smo podobo za Medico Veritas in postavili spletno mesto.

www.medico-veritas.net
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Biodobrote

Oblikovali smo logotip, celostno podobo in spletno trgovino. Studijsko smo tudi poslikali vse izdelke za Biodobrote.

www.biodobrote.si
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Jom

Za sejem ambient smo oblikovali predstavitveno brošuro za podjetje JOM, ki se ukvarja s prodajo s pohištvenih repromaterialov.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Blažič

Vsak mesec prelomimo prodajno akcijo za slovenski in nemški trg, ki se nato natisne v 2.000 kosih.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Vudex

Oblikovali smo letak.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Okna Kli Logatec

Oblikovali smo nov 44 stranski katalog za potrebe predstavitve podjetja. Za potrebe kataloga smo studijsko in terensko fotografirali. Katalog smo nato prevedli v 5 jezikov.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
SKVNS - spletno mesto

Za podjetje Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije smo oblikovali in sprogramirali novo spletno mesto.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije

Založba i2, Ljubljana

Naredili smo prelom za delovni zvezek Državljanska in domovinska vzgoja in etika za
7. razred po novem učnem načrtu.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
BMI3

Oblikovali smo novo celostno grafično podobo.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Zdravniška zbornica Slovenije

Oblikovali smo knjižico, kako je potekala izdelava nove stavbe Domus Medica.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Jom

Oblikovali smo celostno grafično podobo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Factory Store

Oblikovali smo design za spletno mesto in speltno trgovino za kolesarsko trgovino Factory Store.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Zdravniška zbornica Slovenije

Oblikovali smo zloženko za potrebe mednarodnega kongresa stomatologije, ki je potekala pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Cobik

Oblikovali smo celostno grafično podobo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Zdravniška zbornica Slovenije

Oblikovali smo nov design za mesečno revijo ISIS, za katero vsak mesece naredimo tudi prelom.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Kmetija pri Pustotnikue

Oblikovali smo design za spletno trgovino.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Mizarstvo Monsi

Oblikovali smo celostno grafično podobo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
Kings

Oblikovali smo celostno grafično podobo.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Najnovejše iz naše galaksije
VSZNJ

Oblikovali smo predstavitveno brošuro za študisjki program na fakulteti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Copyright © Kvants - VisArt 2007-2008. Vse pravice pridržane.